lördag 22 augusti 2009

en miss i kommunikationen

Det finns stor risk att ingen fattar vad man menar när man uttrycker sig som nedan. (Saxat ur kommentarslistan för en artikel på DN.se).

Klart visat är att vi globalt använder naturresurserna så att vi får besvär av många olika slag inkl klimatbesvärande påverkan.
Vad som har att primärt göras är att klart sansat tänka över det tanksätt som är folkutbrett betr vad som gäller att rätta sig vilket medför mentalt och fysiskt besvärande utveckling. Behov hänförs felaktigt till det partikulära som ju inte har någon substans. Det famlas. Tyvärr gäller det även IPCC teorin.
Det substantiella alternativet har att mentalt klart reflekterat tas upp till offentligt samtal så att behov kan hänföras till den saken vilket medför att folk får motivation för att börja ansätta sina olika målsättningar så att behov tillgodoses. Detta är välprövat känt och anknyter till grundlagens formulering "vid verksamhet skall iakttas saklighet och opsrtiskhet" och gäller både vetenskapsfrågan som värderingsfrågan.
MVH xx xxx xxx

... ja jisses.

1 kommentar:

sanna! sa...

den här texten hade varit väldigt tacksam att analysera!