måndag 30 juni 2008

jobbigt?

Kom att tänka på ordet jobbigt. Det härstammar rimligtvis från ordet jobb. Samtidigt har det ju en negativ klang. Alltså innebär jobbigt, krasst sett, att jobb är något negativt. Så kan man ju inte ha det! Jobbigt borde istället betyda "något som har med jobb att göra". Det skulle lika gärna kunna vara något positivt, med andra ord. Jag är mycket medveten om att det kanske varken finns någon poäng med det eller att det går att ändra på betydelsen av ett ord bara sådär, men jag ville bara väcka tanken. Hellre vara positiv än negativ så att säga. Även när det gäller ord.

Inga kommentarer: